Registrácia

Registrácia kolekcií 6. ročníka Caridina Show 25. 05. – 26. 05. 2018

Registrácia

  • Kolekciu tvorí 3 až 5 krevetiek. Možno zaregistrovať až tri kolekcie vrámci jednej kategórie. Na jeden registračný formulár je možné zaregistrovať až 5 kolekcií. Štartovné za každú kolekciu je stanovené na 0€. Žiadny poplatok sa stanovuje len pre tých vystavovateľov, ktorí svoje kolekcie venujú do dražby v prospech vystavovateľskej organizácii.
 

Verification